Emnevisning

 • Informasjon og påmelding


  Påmeldingen for skoleåret 2019/20 vil  åpne 1. april 2019.

  På denne siden vil du blant annet få informasjon om:

  • hvordan undervisningen er lagt opp
  • hvem DVM-1T passer for
  • hvor krevende det er
  • hva som kreves av ungdomsskolen
  • hvordan man melder seg på (Kommer 1. april.)

  • Vår metode er omvendt undervisning

   Undervisningen i DVM-1T er lagt opp etter modellen som kalles omvendt undervisning. Det betyr at du først arbeider med fagstoff på egen hånd ved for eksempel å se korte videoer, jobbe med animasjoner og å løse oppgaver. Etter at det er gjort, sender du tilbakemelding til læreren slik at han eller hun kan tilpasse undervisningen etter dine behov og ønsker.

   I det virtuelle klasserommet møter du en nettlærer og andre dyktige og motiverte elever. Der vil dere jobbe videre sammen om interessante og utfordrende matematiske problemstillinger. En av ukens økter er i en storgruppe på ca 160 elever og den andre økten vil være i en gruppe på ca 20 elever. I begge øktene vil vi forsøke å utnytte muligheten som ligger i teknologien slik at du kan være en aktiv elev som deltar i undervisningen.

   • Faglig nivå, tidsbruk og bruk av valgfag

    DVM-1T er et tilbud for høyt-presterende ungdomsskoleelever eller elever med stort læringspotensiale som ønsker faglige utfordringer ut over matematikken i ungdomsskolen. Som deltager i DVM-1T blir du tatt opp som elev ved en videregående skole og får mulighet til å ta og fullføre Matematikk 1T mens du fortsatt går på ungdomsskolen.  

    1T oppleves av de fleste som utfordrende fordi det faglige nivået og tempoet er høyere enn det man er vant med på ungdomsskolen. Vår erfaring er at du bør ha 6 (eller en sterk 5er) i standpunkt og at du befinner deg på dette nivået uten alt for stor anstrengelse. I tillegg må du være motivert for å jobbe en del på egenhånd med matematikk og ha noen timer ekstra ledig hver uke. Vi anbefaler at du setter av minst 4 (klokke-)timer per uke, hvor to timer er til arbeid med leksjoner og oppgaver og 2 timer er til nett-timene. Det er viktig å huske at Matematikk 1T er et omfattennde og krevende fag som kommer i tillegg til de andre fagene på ungdomsskolen. Det vil derfor være en stor fordel om du allerede har nådd kompetansemålene for matematikk på ungdomsskolen før du begynner med DVM-1T.

    Det er mulig å omdisponere timene til valgfag på ungdomstrinnet, eller å bruke 60% av timene i faget utdanningsvalg for å ta DVM-1T. Du kan lese mer om dette i linken under. Det er din lokale ungdomsskole som avgjør om du kan benytte denne muligheten.

    Passer DVM-1T for meg?

   • Hva kreves av elevens ungdomsskole/skoleeier?

    1. Enkeltvedtak: For at en elev skal kunne delta i DVM-1T, må det gjøres et enkeltvedtak i henhold til §1-15 i forskrift til opplæringsloven (se vedlagt «Mal for enkeltvedtak» nedenfor). Vedtaket gir elever muligheten å følge faget på videregående skole. Det er skoleeier som gjør enkeltvedtaket, som også må godkjennes av elevens foresatte. Deretter vil eleven bli tatt opp som elev i Matematikk 1T ved en videregående skole.

    2. IKT infrastruktur og support: Elevene trenger moderne og oppdatert utstyr, god bredbåndskapasitet og tilgang på lokal IKT-support.

    3. Praktisk tilrettelegging og kommunikasjon: Undervisningen krever en god dialog mellom deltakende ungdomsskoler, den ansvarlige videregående skolen og administrasjonen i DVM. Ungdomsskolen må også sørge for forsvarlig gjennomføring av prøver og eventuell eksamen.

    Kjør vår maskintest for å sjekke om skolen har tilstrekkelig infrastruktur.

    NB: Nettbrett fungerer til mye i DVM, men noe innhold er dessverre ikke tilpasset nettbrett. Dette er hovedsakelig eksternt innhold som krever flash og/eller ikke er tilstrekkelig tilpasset for nettbrett. Det er derfor mulig å bruke nettbrett til det meste av innholdet i portalen, men DVM-organisasjonen vil ikke gi support på problemstillinger relatert til nettbrett. For deltakelse i undervisningen i det virtuelle klasserommet er pc/mac/chromebook et krav, da nettbrett-appen har begrenset funksjonalitet.

    Illustrasjon: Hva kreves av ungdomsskolene?

     

   • Timeplan for skoleåret 2018/19

   • Er det plass til alle?

    DVM-1T har blitt et populært tilbud, og kan bli overbooket. Ungdomsskolen må derfor vurderer om den enkelte elev har tid, motivasjon og faglig kapaisitet til å ta et ekstra fag i tillegg til ungdomsskolefagene. Det er kun disse elevene som skal få lisensnøkkel og mulighet til å kjøre refleksjons- og påmeldingsverktøyet.  For skoleåret 2018-19 har vi 320 plasser.

    Dersom tilbudet blir overbooket vil det bli satt opp ventelister etter følgende prioritet:

    1. Elever som er ferdig med ungdomsskolematematikken gjennom et lokalt forseringsløp vil bli prioritert.
    2. Elever fra skoler med mange påmeldte vil IKKE bli prioritet. Erfaringsmessig har mange av disse skolene ikke gjort en grundig nok "utsiling" og har høyt frafall. Vi vil be disse skolene om å prioritere elevene eller å utarbeide et lokalt forseringstilbud utenfor DVM.

    Det er den videregående skolen som til slutt bestemmer hvem som skal få tilbud om DVM-1T.

    • Muligheter når eleven begynner på VG1?

     Hvis eleven har fått standpunkt i Matematikk 1T kan videre matematikkfag forseres. Eleven kan også velge å ta faget på nytt for å forbedre karakteren.

     Forseringsmuligheten etter DVM-1T er avhengig av tilbudet på den videregående skolen du begynner på etter ungdomsskolen.  Ta derfor kontakt med den videregående skolen du planlegger å begynne på, for å forhøre deg om mulighetene for videre forsering. Det finnes også noen muligheter for nettbaserte studier for videre forsering.

      

    • Evaluering av prosjektet


     Det er gjennomført flere evalueringer av prosjektet. Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) har fulgt prosjektet og levert rapportene du kan lese nedenfor. 

      

     • Mediaoppslag om DVM-1T

      Det har stått mye om DVM-1T i landets aviser og i tillegg har prosjektet vært omtalt i NRK og på andre TV-stasjoner. Her kan du se og høre litt om hva andre syntes om DVM-1T - blandt annet av statsminister Erna Solberg!

      Felles for oppslagene er at elevene syntes at faget er utfordrende, undervisningen fungerer overraskende bra og at de har gode lærere.

      img