Emnevisning

 • DVM-1T - påmelding skoleåret 2018/19

   Påmelding for skoleåret 2018-19 vil starte omkring 1. april 2018.

  DVM-1T er et tilbud for høyt-presterende ungdomsskoleelever som ønsker faglige utfordringer ut over matematikken i ungdomsskolen. Matematikk 1T er den teoretiske matematikken som tilbys første året på videregående skole. Som elev i DVM-1T blir du elev på en videregående skole og får mulighet til å bli ferdig med faget mens du går på ungdomsskolen. Du kan ta faget i tillegg til vanlig undervisning på ungdomsskolen.

  Undervisningen i DVM-1T er lagt opp etter modellen som kalles omvendt undervisning. Det betyr at du først arbeider med fagstoff på egen hånd ved for eksempel å se korte videoer, lese tekster og løse oppgaver. Etter at det er gjort, sender du tilbakemelding til læreren slik at han kan tilpasse undervisningen etter dine behov og ønsker. I det virtuelle klasserommet møter du en nettlærer og andre dyktige og motiverte elever. Der vil dere jobbe videre sammen om interessante og utfordrende matematiske problemstillinger. En av ukens økter er i en storgruppe på ca 160 elever og den andre økten vil være i en gruppe på ca 20 elever. I begge øktene vil vi utnytte muligheten som ligger i teknologien som benyttes til å aktivisere elevene.

  • Hvor krevende er DVM-1T?

   I DVM-1T tar eleven faget Matematikk 1T som vanligvis tilbys elever på første trinn i videregående skole (vg1). Matematikk 1T er et årskurs på tilsammen 140 timer, noe som tilsvarer 5 skoletimer per uke for vanlige vg1-elever. Det er den teoretiske og vanskeligste varianten og er det faget man trenger for å gå videre med kursene R1 og R2 i andre- og tredjeklasse.  1T oppleves av de fleste som utfordrende fordi det faglige nivået og tempoet er høyere enn det man er vant med på ungdomsskolen.

   Vår erfaring er at du bør ha 6 (eller en sterk 5er) i standpunkt  og at du befinner deg på dette nivået uten alt for stor anstrengelse. I tillegg må du være motivert for å jobbe en del på egenhånd med matematikk og ha noen timer ekstra ledig hver uke. Vi vil anbefale at du setter av minst 4 timer per uke til DVM-1T, hvorav to timer er arbeid med leksjoner og oppgaver, og 2 timer er til nett-timene. Det er viktig å huske på at Matematikk 1T er et helt, og ganske stort, ekstra fag i tillegg til alle andre fag på ungdomsskolen. Det vil derfor være en stor fordel om du allerede har nådd kompetansemålene for matematikk på ungdomsskolen før du begynner med DVM-1T. 

   Det er mulig å omdisponere timene til valgfag på ungdomstrinnet, eller å bruke 60% av timene i faget utdanningsvalg for å ta DVM-1T.  Du kan lese mer om dette i linken under.  Det er din lokale ungdomsskole som avgjør om du kan benytte denne muligheten.

   img

    

  • Hvordan bli med på DVM-1T? - påmelding

   Refleksjons- og påmeldingsverktøy

   Alle elever som ønsker å delta i DVM-1T må kjøre et refleksjonsverktøy før de søker om opptak. Erfaringer viser at elevene bør tenke nøye igjennom om de har tilstrekkelig med tid, motivasjon og faglig kapasitet til å gjennomføre DVM-1T. Gjennom å kjøre refleksjonsverktøyet vil elevene få innblikk i hva som kreves, og de vil få en tilbakemelding på temaer de bør vurdere ekstra før de melder seg opp til undervisning. På denne måten ønsker vi å forbedre kvaliteten på opptaket og redusere frafallet. 

   For å kunne kjøre refleksjonsverktøyet og påmeldingen må den enkelte elev logge inn på DVM-plattformen. Innlogging gjøres med elevens Feide-konto og registrering av en lisensnøkkel.

   Rutine for påmelding:

   1) Ungdomsskolelærer/ungdomsskole sender epost til dvmsupport@iktsenteret.no og ber om lisensnøkkel til påmelding til DVM-1T.

   2) Eleven logger inn på dvm.iktsenteret.no med egen Feide-konto. Gjennom å registrere lisensnøkkelen får eleven tilgang til refleksjons- og påmeldingsverktøytøyet. (Har ikke din skoleeier Feide? Send e-post til dvmsupport@iktsenteret.no)

   3) Elevene kjører refleksjonsverktøyet "Passer DVM-1T for meg".

   4) Elevene kjører "Påmelding DVM-1T" hvis de ønsker å melde seg på. 

   5) Elevopptaket vil bli gjort før 20. juni.

   Påmeldingsfristen for skoleåret 2017-18 har nå gått ut.  Påmelding for neste skoleår vil starte omkring 1. april 2018.

   Er det plass til alle?

   DVM-1T har blitt et populært tilbud, og kan bli overbooket. Ungdomsskolen må derfor vurderer om den enkelte elev har tid, motivasjon og faglig kapaisitet til å ta et ekstra fag i tillegg til ungdomsskolefagene. Det er kun disse elevene som skal få lisensnøkkel og mulighet til å kjøre refleksjons- og påmeldingsverktøyet.  

   Dersom tilbudet blir overbooket vil det bli satt opp ventelister etter følgende prioritet:

   1 - Elever som er ferdig med ungdomsskolematematikken gjennom et lokalt forseringsløp vil bli prioritert.

   2- Elever fra skoler med mange påmeldte vil IKKE bli prioritet. Erfaringsmessig har mange av disse skolene ikke gjort en grundig nok "utsiling" og har høyt frafall. Vi vil be disse skolene om å prioritere elevene eller å utarbeide et lokalt forseringstilbud utenfor DVM.

   Det er den enkelte videregående skole som til slutt bestemmer hvem som skal få tilbud om DVM-1T.

   Illustrasjonsbilde: Påmelding DVM 1T

    

   • Muligheter når eleven begynner på VG1?

    Hvis eleven har fått standpunkt i Matematikk 1T kan videre matematikkfag forseres. Eleven kan også velge å ta faget på nytt for å forbedre karakteren.

    Forseringsmuligheten etter DVM-1T er avhengig av tilbudet på den videregående skolen du begynner på etter ungdomsskolen.  Ta derfor kontakt med den videregående skolen du planlegger å begynne på, for å forhøre deg om mulighetene for videre forsering. Det finnes også noen muligheter for nettbaserte studier for videre forsering.

     

   • Hva kreves av elevens ungdomsskole/skoleeier?

    For at en elev skal kunne delta i DVM-1T, må det gjøres et enkeltvedtak i henhold til §1-15 i forskrift til opplæringsloven (se vedlagt «Mal for enkeltvedtak» nedenfor). Vedtaket gir elever muligheten å følge faget på videregående skole. Det er skoleeier som gjør enkeltvedtaket, som også må godkjennes av elevens foresatte. Deretter vil eleven bli tatt opp som elev i Matematikk 1T ved en videregående skole.

    Undervisningen krever en god dialog med deltakende ungdomsskoler.  Ved å melde opp elever på DVM-1T forplikter ungdomskolen å tilrettelegge følgende for elevene:

    • God bredbåndskapasitet inn til skolen og i skolens interne datanett.
    • Tilgang til hver sin datamaskin med lydkort, webkamera og gode USB-hodetelefoner med mikrofon.
    • Forsvarlig prøvegjennomføring.
    • Datamaskinene må være utstyrt med kontorstøtteprogramvare (MS-Office eller OpenOffice) og nettlesere av nyere dato.
    • Tilgang på lokal IKT-støtte som kan være behjelpelig ved lokale tekniske problemer.

    Kjør vår maskintest for å sjekke om skolen har tilstrekkelig infrastruktur.

    Illustrasjon: Hva kreves av ungdomsskolene?

     

   • Timeplan for skoleåret 2017/18

   • Mediaoppslag om DVM-1T

    Det har stått mye om DVM-1T i landets aviser og i tillegg har prosjektet vært omtalt i NRK og på andre TV-stasjoner. Her kan du se og høre litt om hva andre syntes om DVM-1T - blandt annet av statsminister Erna Solberg!

    Felles for oppslagene er at elevene syntes at faget er utfordrende, undervisningen fungerer overraskende bra og at de har gode lærere.

    img

     

    • Evalueringer og tilbakemeldinger


     Det er gjennomført flere evalueringer av prosjektet. Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning har fulgt prosjektet og leveret rapporten du kan åpne nedenfor. I tillegg har flere av skoleeiere foretatt løpende evalueringer lokalt. Til høyre kan du se hva Vestfoldelevene svarte.

     img