Emnevisning

 • Kort info om DVM-1T

  Den virtuelle matematikkskolen er et opplæringstilbud for elever på ungdomsskolen som trenger større utfordringer i matematikk. Undervisningen foregår på nett slik at en kan være elev uansett hvor en bor. Undervsiningen for skoleåret 2019-2020 gis av Nettskolen i Nordland og Nettskolen Vestfold.

  Det er fortsatt ledige plasser og vi tar opp elever helt frem til skolestart i agust 2019, så lenge det er ledig plass.

  • Slik melder du på din elev

   Rutine for påmelding:

   1. Lærer logger inn med Feide på dvm.iktsenteret.no.og registerer denne lisensnøkkelen:

     VRCT-WUNH-GBPD

   2. Etter første innlogging kan læreren hente lisensnøkkel til elever som ønsker å melde seg på.

   3. Elevene logger seg inn på dvm.iktsenteret.no, registrerer lisensnøkkelen, og gjennomfører refleksjonsverktøy og påmelding.

   Har ikke din skoleeier Feide? Send e-post til dvmsupport@udir.no.

   Illustrasjonsbilde: Påmelding DVM 1T

    

   • Hva kreves av skolen/skoleeier?

    1. Enkeltvedtak: For at en elev skal kunne delta i DVM-1T, må det gjøres et enkeltvedtak i henhold til §1-15 i forskrift til opplæringsloven (se vedlagt «Mal for enkeltvedtak» nedenfor). Vedtaket gir elever muligheten å følge faget på videregående skole. Det er skoleeier som gjør enkeltvedtaket, som også må godkjennes av elevens foresatte. Deretter vil eleven bli tatt opp som elev i Matematikk 1T ved en videregående skole.

    2. IKT infrastruktur og support: Elevene trenger moderne og oppdatert utstyr, god bredbåndskapasitet og tilgang på lokal IKT-support. De må ha tilgang til hver sin datamaskin med webkamera og USB-hodetelefon med mikrofon. Datamaskinene må være utstyrt med kontorstøtteprogramvare (MS-Office eller OpenOffice), nettlesere av nyere dato og GeoGebra versjon 6.

    Kjør vår maskintest for å sjekke om skolen har tilstrekkelig infrastruktur.

    3. Praktisk tilrettelegging og kommunikasjon: Undervisningen krever en god dialog mellom deltakende ungdomsskoler, den ansvarlige videregående skolen og administrasjonen i DVM. Ungdomsskolen må også sørge for forsvarlig gjennomføring av prøver og eventuell eksamen.

    4. Egenbetaling: Det koster skolen 1500,- kroner per elev skolen melder på. Skolens kontaktperson må derfor avklare kostnaden med skolens ledelse.

    NB: Nettbrett fungerer til mye i DVM, men noe innhold er dessverre ikke tilpasset nettbrett. Dette er hovedsakelig eksternt innhold som krever flash og/eller ikke er tilstrekkelig tilpasset for nettbrett. Det er derfor mulig å bruke nettbrett til det meste av innholdet i portalen, men DVM-organisasjonen vil ikke gi support på problemstillinger relatert til nettbrett. For deltakelse i undervisningen i det virtuelle klasserommet er pc/mac/chromebook et krav, da nettbrett-appen har begrenset funksjonalitet.

    Udir etablerer et nettsted for nettbasert undervisning, digilær.no. Her vil du finne DVM-1T fra høsten 2019. I forbindelse med overgangen til det nye nettstedet kan det bli tekniske og juridiske endringer. Vi holder deg oppdatert.

    Illustrasjon: Hva kreves av ungdomsskolene?