Emnevisning

  • DVM-Pluss - opptak for skoleåret 2017/18 starter 1. april

    På oppdrag fra Kunnskapsdepartementet piloterer vi fremtidens skole. Ved å delta har du mulighet til å være med å påvirke og utvikle denne. 

    Målet for DVM-Pluss er å pilotrere en nettbasert tilpasset virtuell skole for elever som ønsker større utfordringer i matematikkfaget.  Dette innebærer at elevene og skolene kan påvirke hvordan man i fremtiden kan gi et tilpasset tilbud til målgruppen uavhenig av hvor eleven bor.

    På denne siden vil du fra 1. april finne informasjon om  DVM-Pluss, hvordan tilbudet kan brukes til å gi tilpasset undervisning til ungdomsskoleelever som ønsker større utfordringer i matematikkfaget og om påmelding.

    DVM-Pluss er et nettbasert tilbud hvor du møter elever fra hele Norge