• DVM-Pluss - informasjon og påmelding skoleåret 2018/19

  DVM-Pluss skal avsluttes som prosjekt juni 2019. Innholdet vil bli tilgjengeliggjort etter prosjektperioden.

  På denne siden vil du blant annet få informasjon om:

  • påmelding
  • hvordan tilbudet kan brukes til å gi tilpasset undervisning til ungdomsskoleelever som ønsker større utfordringer i matematikkfaget
  • hva som kreves for å delta
  • pedagogisk modell
  • faglig innhold

  Ikke nøl med å ta kontakt med oss for ytterligere spørsmål: dvmsupport@udir.no.

 • Hva er DVM-Pluss?

  DVM-Pluss er et nettbasert tilbud til elever på  8. og 9. trinn på ungdomsskolen med høy måloppnåelse som ønsker større utfordring i matematikkfaget. Elevene skal gjennom sin deltakelse dele og uttrykke matematiske ideer og kommunisere matematematikk med andre elever, både skriftlig og muntlig.

  DVM-Pluss er et supplement for elever som trenger  ekstra utfordringer i matematikk, og som ønsker å følge et ordinært skoleløp. Undervisningsaktivitene skjer i DVMs plattform og i et virtuelt klasserom. DVM-Pluss fokuserer på matematiske problemløsningsoppgaver. Tradisjonell undervisning der læreren presenterer et nytt emne, etterfulgt av individuelle øvingsoppgaver, oppleves ofte som lite utfordrende av mange elever. DVM-Pluss tilbyr utforskende undervisning med oppgaver som utfordrer elevene til å:

  • resonnere
  • kommunisere med andre elever både skriftlig og muntlig
  • bruke ulike representasjoner og matematisk notasjon
  • se mønstre og generalisere

  Det er viktig at ungdomsskolen velger ut elever som møter forutsetningene og kan delta gjennom hele utprøvingen.

  Eksempel på undervisning kan sees i emnet "DVM-Pluss: Eksempel på undervisningsopplegg" etter at innlogg og registerering av lisensnøkkel.

  DVM-Pluss: Nettbasert tilbud

   

  PåmeldingHva kreves av skolene for å delta i DVM-Pluss?