• DVM-Pluss - informasjon og påmelding skoleåret 2018/19

  DVM-Pluss skal avsluttes som prosjekt juni 2019. Innholdet vil bli tilgjengeliggjort etter prosjektperioden.

  På denne siden vil du blant annet få informasjon om:

  • påmelding
  • hvordan tilbudet kan brukes til å gi tilpasset undervisning til ungdomsskoleelever som ønsker større utfordringer i matematikkfaget
  • hva som kreves for å delta
  • pedagogisk modell
  • faglig innhold

  Ikke nøl med å ta kontakt med oss for ytterligere spørsmål: dvmsupport@udir.no.

 • Pedagogisk modell

  I alle de fire oppleggene skal elevene arbeide med problemløsningsoppgaver. Det legges stor vekt på at elevene skal samarbeide og kommunisere matematikk. Hvert opplegg er delt inn i to undervisningsøkter, og hver undervisningsøkt følger en IGP-prosess som består av en individuell del, en gruppedel og en plenumsdel. Individuell del gjøres kun før den første delen og vil samtidig fungere som en påmelding til opplegget. Det vil ikke være plass til alle elevene i hvert opplegg. Fjorårets pilot viser at et hektisk skoleår gjør at ikke alle elevene har anledning til å være med på alle oppleggene. Derfor tar vi dette året inn flere elever som selv avgjør om de har tid til å være med før hvert opplegg. Elevene melder seg på etter prinsippet "førstemann til mølla" ved å svare på den individuelle oppgaven og velge ønsket tidspunkt for undervisning. Det vil bli flere undervisningstider å velge mellom, men det er viktig at elevene vet om de har anledning til å bli med før de melder seg på.

  Selve gangen i de to undervisningøktene er like med unntak av individuell del som kun skal gjøres før første del. Ei undervisningsøkt kan beskrives slik:

  -       I – individuelt

  Elevene arbeider på egen hånd med et eller flere matematiske problem. Besvarelsen skal levers inn og godkjennes av nettlærere. Det individuelle arbeidet er en forberedelse til gruppearbeidet. Hvis den individuelle delen ikke er godt nok besvart, vil nettlæreren gi en tilbakemelding til eleven som får mulighet til å levere på nytt. I denne delen møtes ikke elevene og nettlærer i sanntid, men nettlæreren vil være tilgjengelig til å svare på eventuelle spørsmål fra den enkelte elev til gitte tidspunkt. Elevene vil også få mulighet til å samarbeide hvis de ønsker det.

  -       G – Gruppe

  Elevene og nettlærer møtes i sanntid og arbeider i grupper. Gruppene bestemmes av nettlæreren, og vil være de samme for begge undervisningsøktene. Elevene presenterer det individuelle arbeidet for hverandre på gruppa, og arbeider videre sammen om en eller flere matematiske problem. I denne delen vil nettlæreren veilede gruppene og svare på spørsmål. Gruppa gir en samlet besvarelse på oppgavene, og sender de inn til nettlærer.

  -       P – Plenum

  Etter gruppearbeidet møtes elevene som er på samme hovedgruppe til en felles del. Her blir interessante strategier og løsningsmetoder løftet fram, sammenlignet og diskutert. Gruppene kan bli bedt om å dele sine strategier og løsninger for resten av gruppa.

   Oppgavene baserer seg på ulike matematiske problem, og legger vekt på kommunikasjon og samhandling. Ettersom begrepet problem eller problemløsning har ulike betydninger og ofte blir sett på som synonymt med tekstoppgaver i matematikkundervisningen (Leer, 2009), har vi valgt å definere det slik: ”Et problem er en oppgave hvor problemløseren ikke vet hvordan han skal komme videre i løsningprosessen, og ingen kjent løsningsmetode kan brukes. For å løse et problem må eleven bruke eksisterende kunnskap i en ny situasjon”. Problemløsningsoppgaver kan være et eksempel på dette. Slike typer matematiske problem er også beskrevet i Wæge & Nosrati (2015), og bruken av slike oppgavetyper i undervisningen kan bidra til å utvikle elevenes forståelse i matematikk.

  I tillegg til problemløsningsoppgaven vil elevene få ekstraoppgaver som de skal arbeide med mellom de ulike delene i IGP-prosessen. Med ekstraoppgavene vil elevene få mulighet til å trene på å bruke ulike løsningsstrategier og på å bruke ulike tilnærminger til å løse matematiske problem. Flere av disse ekstraoppgavene vil derfor være tilknyttet problemløsningsoppgavene. Det legges ikke opp til at elevene må samarbeide for å løse ekstraoppgavene, men DVM-plattformen vil legge til rette for samhandling mellom elevene.

  Hva kreves av skolene for å delta i DVM-Pluss?Faglig innhold