Maskintest - BETA

Denne siden gjør noen enkle tester for å sikre at ditt datautstyr oppfyller minstekravene til å bruke Den Virtuelle Matematikkskolen.

Javascript info resultat

Javascript er påkrevd for å vise deler av innholdet på DVM.

Javascript er ikke slått på, men påkrevd. Vennligst aktiver Javascript i din nettleser.

Cookies info resultat

Cookies er påkrevd for noen av nettsidene som er knyttet til DVM.

Test...

Nettleser info resultat

Noe av vårt innhold stiller krav til din nettleser. Vi sjekker om din nettleser oppfyller kravene.

Test...

Flash info resultat

Mye av det interaktive innholdet på DVM er Flash-basert.

Test...

Java info resultat

Java eller Java-Applet-Plugin er påkrevd for en del av det interaktive kursmaterialet.

Testing...

PDF-leser info resultat

En PDF-leser er påkrevd for å se en del dokumenter.

Test...

Nettverksporter info resultat

Vennligst vent til portsjekken er ferdig og svar på spørsmålet som kommer.

Venter på feedback...

Tilgjengelighet til nettsteder info resultat

En del eksterne nettsider, f.eks. youtube.com, må være tilgjengelige for en del av kursinnholdet.

Test...

Kontorpakker info resultat

Noe av kursinnholdet krever at du har installert programvare for regneark, som f.eks. Microsoft Office eller Libre Office.

Venter på feedback...

Hastighet på nettverket info resultat

For å kunne jobbe med video og lyd kreves en nettverkshastighet på minst 200 kbps opp og ned.

Tester hastighet...

Kjør alle tester på ny