Adobe Connect maskintest

 For å sikre at ditt datautstyr oppfyller minstekravene til å bruke Den virtuelle matematikkskolen, må deltakere i prosjektet ta en maskintest. Her er en veileder for hvordan det gjøres.

Sist endret: tirsdag, 30 oktober 2018, 12:24