SMS

Smarttelefon


I DVM er det ønskelig at elever og lærere registrerer mobiltelefonnummer. Nummeret vil bli brukt til å varsle om tidsfrister, sanntidsøkter og annen relevant informasjon. Det er nettlærerne og ev. DVMs administrasjon som vil sende ut slike varsler.

Brukerne kan ikke svare på SMS-meldingene.

Sist endret: tirsdag, 14 august 2018, 13:20