Hva sier elevene om DVM-1T?

I Den virtuelle matematikkskolen er vi opptatt av om kvaliteten på undervisningen er god og at elevene som deltar får en god og tilpasset opplæring. Det er gjennomført flere evalueringer av prosjektet. Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) har fulgt prosjektet over lang tid og levert to rapporter. Du kan lese dem nedenfor. Vi har også flere egne interne evalueringer, senest en for skoleåret 2017-18. Her ser vi at elevene gir høy score til leksjonene de jobber med på egenhånd:

Elevtilfredshet E-leksjoner

Som du ser av diagrammet nedenfor er det store flertallet av elevene godt fornøyd med timene de har med nettlærerne sine:

Elevtilfredshet - undervisning

Det er gjennomført flere evalueringer av prosjektet. Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) har fulgt prosjektet og levert rapportene du kan lese nedenfor. 

 

Sist endret: tirsdag, 21 mai 2019, 10:33