Er det plass til alle?

Alle som melder seg på før fristen 20. juni 2019 får plass på tilbudet skoleåret 2019-20. Forutsetningen er at elevens skole har har akseptert vilkårene for deltakelse og at eleven er i målgruppen.

Etter 20. juni tar vi opp elever fortløpende så lenge det er ledig plass frem til skolestart i månedsskiftet august/september. For skoleåret 2019-20 har vi i utgangspunktet 320 plasser.

Last modified: Monday, 3 June 2019, 12:56 PM