Hvor vanskelig er Matematikk 1T?

DVM-1T er et tilbud for høyt-presterende ungdomsskoleelever eller elever med stort læringspotensiale som ønsker faglige utfordringer ut over matematikken i ungdomsskolen. 

1T oppleves av de fleste som utfordrende.  Det faglige nivået og tempoet er høyere enn det man er vant med på ungdomsskolen. Vår erfaring er at man bør ha 6 (eller en sterk 5er) i standpunkt og at man befinner deg på dette nivået uten alt for stor anstrengelse. I tillegg må man være motivert for å jobbe en del på egenhånd med matematikk og ha noen timer ekstra ledig hver uke. Vi anbefaler å sette av minst 4 (klokke-)timer per uke: To timer til arbeid med leksjoner og oppgaver, og to timer til nett-timene. Det er viktig å huske at Matematikk 1T er et omfattende og krevende fag som kommer i tillegg til de andre fagene på ungdomsskolen. Det vil derfor være en stor fordel om man allerede har nådd kompetansemålene for matematikk på ungdomsskolen før man begynner med DVM-1T.

Sist endret: fredag, 29 mars 2019, 12:44