Hvordan disponere timer? Mulighet for videre forsering?

Omdisponering av timer

Det er mulig å omdisponere timene til valgfag på ungdomstrinnet, eller å bruke 60% av timene i faget utdanningsvalg for å ta DVM-1T. Det er din lokale ungdomsskole som avgjør om du kan benytte denne muligheten.

Videre forsering

Hvis eleven har fått standpunkt i Matematikk 1T kan videre matematikkfag forseres. Mange videregående skoler tilbyr videre forsering for elever som er ferdige med 1T. Det finnes også nettskoler som tilbyr videre forsering. Eleven kan også velge å ta faget på nytt for eksempel for å forbedre karakteren.

For flere opplysninger kan Utdanningsdirektoratets regelverkstolking leses her.

Sist endret: tirsdag, 2 april 2019, 15:16